Naturplan

Kirkevej 15

8654 Bryrup

Telf.: 20 83 75 76

E-mail: jmh@naturplan.dk

Hjemmeside: www.naturplan.dk

 
 

Eksempler på foldere og hæfter

"Jernhatten", Folder, produceret af Naturplan for Syddjurs Kommune 2013. Tegninger:Naturplan.

 

"Vissenbjerg Bakkerne". Folder, produceret af Naturplan for Assens Kommune 2013. Tegninger:Naturplan.

 

"Nationalparkplan Vadehavet 2013-18. Danmarks Internationale Nationalpark. Høringsforslag april 2012". Produceret for Nationalpark Vadehavet 2012.

 

"Danmarks Krondyrcenter - ideer og visioner 2011". Hæfte, produceret for Naturstyrelsen, Blåvandshuk 2011.

 

 

"Søndre Plantage". Folder, produceret forVarde Kommune 2011. Tegninger:Naturplan.

 

"Sådan får du et godt vandhul". Folder. Ikast-Brande Kommune 2010. Se folderen i PDF-format.

 

"Naturarealer - hvordan må de bruges?". Hæfte om brug af naturarealer for ejere af naturarealer. Ikast-Brande Kommune 2008. Se hæftet i PDF-format.

i

"Beskyttede naturområder - hvordan må de bruges?". Hæfte om brug af naturarealer for ejere af naturarealer. Norddjurs Kommune 2010. Se hæftet i PDF-format.

 

"En rigere fremtid - 13 konventioner om natur og kulturmiljø", hæfte. Nordisk Ministerråd 2006.

"Natur og kulturmiljø i Arktis - Grønland, Island og Svalbard", hæfte. Nordisk Ministerråd 2006.

"Til fods langs Jyllands gamle handelsvej", folder om The North Sea Trail og Drivvejen. Ringkjøbing Amt, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt 2006.

Folder om beskyttelse og pleje af fortidsminder og diger.
Ribe Amt 2005.

Folder om Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet.
Lindet Statsskovdistrikt 2004

Folder, Hærvejen

Folder om Hærvejen. Hærvejsamterne 2003.

Folder, Gudenåens planter

Folder om Gudenåens planter.
Gudenåkomiteen, 2002

Folder, Vandreruten Blåvand-Bække

Folder om Vandreruten Blåvand-Bække, Ribe Amt 2002.

wadden sea

"Vadehavsregionen - Et kulturlandskab i verdensklasse, 2011". Layout: Naturplan og John Frederiksen.Udført for Det Hollandske Vadehavsakademi, Leeuwarden og Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS), Wilhelmshaven.