"; } else { //$new_titel = preg_replace("/[^\d\wæøåÆØÅ()]/", " ", $titel); //$new_titel = preg_replace("/[(),]/", "", $titel); echo ""; } ?>

<? echo " src="" width="" height="" class="billedramme-preview">

\"$titel\"
"; } ?> Titel: $titel

"; if ($beskrivelse != "") { echo "

Kommentarer: $beskrivelse

" ; } if ($description != "") { echo "

Description: $description

" ; } if ($lokalitet != "") { echo "

Lokalitet: $lokalitet

" ; } if ($kommune != "") { echo "

Kommune: $kommune

" ; } if ($dato != "") { echo "

Dato: $dato

" ; } if ($land != "") { echo "

Land: $land

" ; } if ($naturtype != "") { echo "

Naturtype: $naturtype

" ; } //if ($keywords != "") { // echo "

Nøgleord: $keywords

" ; //} echo "

Fotograf: $copyright

"; echo "

Format: $medie

"; if ($status1 == "super") { echo "

Bestillingsnummer: $bestillingsnummer

" ; echo "

Filnavn: $filnavn

" ; } echo "

ID: $id


" ; echo "

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "

"; echo "

Gem billede til prøvebrug

"; ?>

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias


Rediger dette billede

"; } if ($status1 == "fotograf") { $navn = $_SESSION['navn']; if ($navn == $copyright) { echo "

Rediger dette billede

"; } } $get_lightbox = "select * from lightbox where brugernavn = '$brugernavn'"; $get_lightbox_res = mysql_query($get_lightbox, $conn) or die(mysql_error()); if (mysql_num_rows($get_lightbox_res) < 1) { echo "

Du har ingen lightbox.

"; echo "

Rediger lightboxe

"; } else { echo "

Lightboxe for $brugernavn:

"; while ($lightbox_bruger = mysql_fetch_array($get_lightbox_res)) { $lightbox_id = $lightbox_bruger['lightboxId']; $brugernavn = $lightbox_bruger['brugernavn']; $lightbox_navn = $lightbox_bruger['lightbox']; echo ""; } echo "
  Billeder
$lightbox_navn "; $get_lightbox_images = "select * from lightbox_images where lightboxId = '$lightbox_id'"; $get_lightbox_images_res = mysql_query($get_lightbox_images, $conn) or die(mysql_error()); $antal = mysql_num_rows($get_lightbox_images_res); echo " $antal Tilføj billede
"; } } echo "
"; ?>
2) { echo "

Dette billede tilhører kategorierne:
"; } else if ($antal==2) { echo "

Dette billede tilhører kategorien:
"; } if ($antal>1) { for($i=1;$i$kategorinavn
"; } } if ($antal>2) { echo "

Andre billeder fra disse kategorier:

"; } else if ($antal==2) { echo "

Andre billeder fra denne kategori:

"; } // søg billeder fra samme kategori $kategorier = explode(" ", $kategori); $antal = count($kategorier); //------------------------------------------- echo "
"; for ($p = 1; $p<= 6 ; $p++) { $random = rand(1,($antal-1)); $query = $kategorier[$random]; // echo "p = $p - id= $resultatId[$p] "; $sql = "select * from billed_navn where kategori like '%$query%' ORDER BY RAND() limit 1"; $result = mysql_query($sql,$conn) or die(mysql_error()); $resultArray = mysql_fetch_array($result); $resultatId[$p] = $resultArray[id]; $resultatTitel[$p] =$resultArray[titel]; $resultatFilnavn[$p] =$resultArray[filnavn]; $id = $resultatId[$p]; if ($p>1) { for ($q=0; $q<$p; $q++) { if ( $resultatId[$q] == $resultatId[$p] ) { $sql = "select * from billed_navn where kategori like '%$query%' ORDER BY RAND() limit 1"; $result = mysql_query($sql,$conn) or die(mysql_error()); $resultArray = mysql_fetch_array($result); $resultatId[$p] = $resultArray[id]; $resultatTitel[$p] =$resultArray[titel]; $resultatFilnavn[$p] =$resultArray[filnavn]; $id = $resultatId[$p]; //echo "--> ny id= $id "; } } } //echo "
"; } for ($r=1;$r<=6;$r++) { $id = $resultatId[$r]; $titel = $resultatTitel[$r]; $thumbnail = "tn_" . $resultatFilnavn[$r]; echo ""; echo " "; } // ----------------- ?>